Hur funkar det? - Nätverkskabeln (2023)

Handla av en säljare

Missa inte vår medlemsvecka »

Nätverkskabeln

Nätverk

Internet

  Lokala nätverk

   Fildelning i nätverk

    Kabelinstallation

    • Nätverkskabeln
    • Montering av RJ45
    • Fast installation av nätverksuttag

    Vi hjälper dig

    Känner du dig osäker?
    Träffa säljare från butiken direkt online.

    Vi kan hjälpa dig online direkt i din mobil eller via datorn. Träffa våra kunniga säljare online så får du hjälp där du är. Det kostar inget.

    Träffa säljare online

    Inledning nätverkskabel

    Denna del går igenom hur en nätverkskabel är uppbyggd och fungerar. Nästa delfortsätter sedan med att behandla hur nätverkskabel installeras. Att kunna göra sina egna kabelinstallationer har många fördelar eftersom det då går att få exakta längder och undvika kabelhärvor. För att kunna dra en kabel genom väggar är det en nödvändig kunskap eftersom hålet annars måste vara mycket stort för att hela kontakten ska gå igenom. Läs gärna igenom guiden några gånger och prova först på en kabelstump. Det är lite pilligt men faktiskt inte så svårt som det ser ut.

    Vid installation av nätverk används så kallad TP-kabel. TP står för Twisted Pair vilket innebär att de åtta ledarna i kabeln är tvinnade parvis. Detta spelar stor roll för kabelns elektriska egenskaper.

    TP-kabeln är känslig och fel kan uppstå om:

    • Kabeln monteras i alltför skarpa böjar. Böj inte kabeln mer än att det går att lägga en snusdosa i böjen.
    • Kabeln kläms åt för hårt med buntband eller spikas fast med för små klamrar. 7 mm brukar vara en lagom storlek på spikklammer.
    • Paren tvinnas upp för mycket (max 13 mm för Cat. 5e respektive max 5 mm för Cat. 6 och Cat. 6a).
    • Kablarna är för långa (max. 100 meter mellan två enheter).

    Alltid hos Kjell

    • Fri retur i butik • Snabba leveranser
    • Hämta i butik • Handla tryggt hos Kjell

    Se alla våra nätverkskablar

    Kabelkategori

    Kablarna delas upp i olika kategorier. De berättar i huvudsak vilka hastigheter kablarna klarar av.

    Cat. 5e

    Cat. 5e är fortfarande vanlig i hemsammanhang, men håller på att bytas ut till fördel för Cat. 6. Den stödjer en hastighet på upp till 1 Gb/s, vilket räcker gott och väl för de vanligaste användningsområdena. Bandbredden ligger på 100 MHz. E:et i Cat. 5e står för enhanced, vilket berättar att det rör sig om en vidareutveckling av den äldre Cat. 5-klassen som inte kunde prestera högre än 100 Mb/s.

    Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 5e-kablar stödja upp till 2,5 Gb/s. Läs mer iFast Ethernet längre ned.

    Cat. 6

    Cat. 6 är uppföljaren på Cat. 5e och klarar bandbredden 250 MHz. Det gör det möjligt att leverera ännu högre hastigheter. Cat. 6 är lämplig för hastigheter över 1 Gb/s. Cat. 6 klarar faktiskt hastigheter upp till 10 Gb/s, men då endast på kortare kablar (max. 55 m). Ska nätverkskabel installeras i hela hemmet bör en kabel ur denna kategori, eller uppföljaren, användas för att förbereda för framtiden.

    Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 6-kablar stödja upp till 5 Gb/s. Läs mer iFast Ethernet längre ned.

    (Video) How to use a Ethernet splitter

    Cat. 6a och Cat. 7

    Cat. 6a är uppföljaren på Cat. 6 där A:et står för Augmented. Cat. 6a klarar bandbredden 500 MHz och stödjer hastigheter upp till 10 Gb/s, även på kablar som är 100 meter långa. Cat. 6a-ledarna är grövre än Cat. 6-kablarna och oftast tvinnade med tätare avstånd för att klara den högre bandbredden. Cat. 6a-kablar är dessutom ofta skärmade (läs mer längre ner).

    Cat. 7 är en annan uppföljare som också är gjord för och är lämplig för 10 Gb/s (bandbredd 600 MHz). Den måste ha individuellt skärmade par för att klara detta utan att ledarna börjar störa varandra. Cat. 7 använder inte en vanlig RJ45-kontakt och har därför inte blivit populär hos hemanvändare.

    Cat. 8.1 och Cat. 8.2

    Cat. 8 är den senaste standarden för nätverkskablar och delas upp i två olika klasser, Cat 8.1 och Cat. 8.2. Cat8 är alltid individuellt skärmade, har grövre ledare än tidigare standarder och klarar bandbredden 2000MHz. Cat8.1 använder vanligt RJ45-kontakt och stödjer hastigheter upp till 25 Gb/s på maximalt 30 meter.

    Cat. 8.2 klarar hastigheter upp till 40 Gb/s men använder precis som Cat. 7 inte vanlig RJ45-kontakt.

    Skärmning

    UTPochFTPär två förkortningar som anger om nätverkskabeln är skärmad eller ej. FTP (Foiled Twisted Pair) har ett lager av folie runt de samlade ledarna för att undvika störningar utifrån. Upplevs problem med elektromagnetiska störningar eller om kabeln ska dras tillsammans med starkströmsledningar är detta ett bra val. För de allra flesta installationer räcker dock UTP (Unshielded Twisted Pair). UTP-kabeln saknar den extra skärmen, vilket gör den enklare att jobba med.

    UTP och FTP är egentligen förkortningar. För att vara riktigt noggrann ska det även anges huruvida de enskilda paren är individuellt skärmade eller ej. UTP skrivs på fackspråkU/UTP, vilket innebär att kabeln saknar skärm helt och hållet. FTP skrivsF/UTPför att beskriva att kabeln har en skärm runt alla ledarna, men inte runt de enskilda paren. För skärm runt både hela kabeln och runt de enskilda paren användsF/FTP-kabel(FFTP) ellerS/STP-kabel(SSTP), där bokstaven S står för shield. Då är det en fläta runt kabeln och en folieskärm runt de enskilda paren.

    Kablar

    Nedan ser du ett urval av nätverkskablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den.

    Se alla våra nätverkskablar

    Mjuk och solid kabel

    Mjuk kabel är mångkardelig, vilket innebär att de åtta ledarna i sin tur består av många tunna trådar (kardeler). Den mjuka kabeln används till anslutningskablar (patch­kablar). Vid montering av RJ45-kontakter ska mjuk kabel användas.

    Solid kabel är lite stelare då den är enkelkardelig (enkeltrådade ledare). Solid kabel används vid fast installation. För att kunna slitsa (kontaktera) kabeln i plint krävs solid kabel. Plintar för slitsning sitter i alla nätverksuttag och patchpaneler.

    RJ45-kontakten

    Bortsett från fiberlösningar används uteslutande RJ45-kontakter på nätverkskablar. Kontakten har stift för åtta ledare, och vid montering måste ett speciellt pressverktyg användas. RJ45-kontakten finns i både skärmat och oskärmat utförande beroende på om den ska sitta på en UTP- eller FTP-kabel. Den skärmade är lätt att känna igen eftersom den har ett hölje av metall längst ut, medan den oskärmade är genomskinlig.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (2)

    Oskärmad RJ45-kontakt monterad på en Cat. 5e-kabel. Notera det lilla låsblecket på undersidan som används för att kontakten ska sitta fast ordentligt.

    Se alla våra nätverkskontakter

    Koppling av RJ45

    Inkoppling av ledarna kan göras enligt två olika strukturer, där skillnaden är ordningen som ledarna placeras efter. De tekniska namnen på dessa strukturer ärT568AochT568Bdär den sistnämnda är vanligast i Sverige. Vilken av strukturerna som väljs spelar ingen roll så länge kabeln får samma koppling i båda ändar.

    Paren i en TP-kabel har varsin färg (orange, grön, blå och brun). Den ena ledaren är helfärgad och den andra är vit med ett streck av den aktuella färgen. Denna färgkodning används för att på ett enkelt sätt kunna särskilja de olika ledarna.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (3)

    Parens placering vid T568A-standard.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (4)

    Parens placering vid T568B-standard. B-standarden är den vanligaste i Sverige.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (5)

    Stiftens placering i RJ45-kontakt respektive RJ45-jack.
    10/100 Mb/s-koppling1000+ Mb/s-koppling (gigabit)
    StiftNamnBeskrivningStiftNamnBeskrivning
    1TX+Sänd data + (par 2)1Data1+Bidirectional data (par 1)
    2TX-Sänd data - (par 2)2Data1-Bidirectional data (par 1)
    3RX+Mottag data + (par 3)3Data2+Bidirectional data (par 2)
    4Ej använd(par 1)4Data3+Bidirectional data (par 3)
    5Ej använd(par 1)5Data3-Bidirectional data (par 3)
    6RX-Mottag data - (par 3)6Data2-Bidirectional data (par 2)
    7Ej använd(par 4)7Data4+Bidirectional data (par 4)
    8Ej använd(par 4)8Data4-Bidirectional data (par 4)

    Korskoppling

    När två likadana enheter ska anslutas direkt till varandra ska kablaget vara kors­kopplat. Idag är de flesta nätverksenheter utrustade med en funktion som kallasAuto-negotiation (MDI/MDIX). Med den funktionen på någon av enheterna kommer det eventuella behovet av en korskoppling att lösas automatiskt, oavsett om enheterna är sammanlänkade med en rak eller korskopplad kabel. Saknas funktionen kan en rak kabel korskopplas med hjälp av en korskopplingsadapter.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (6)

    Hur en korskopplad kabel kopplas (vänster) och en korskopplingsadapter (höger).

    Fast Ethernet

    Fast Ethernet är samlingsnamnet på överföringsstandarder i nätverk med hastighet på 100 Mb/s eller högre. Vanliga Ethernet är egentligen endast avsett för upp till 10 Mb/s och därmed föråldrat.

    Beteckningar såsom100Base-TXanvänds för att beskriva vilken hastighet och vilken typ av kabel som standarden nyttjar. I exemplet 100Base-TX anger 100 hastigheten i megabit per sekund, Base innebär att det är basbandsöverföring (vanlig nätverkstrafik) och TX betyder att det är en TP-kabel där endast två av de fyra paren är i bruk.

    StandardHastighetBeskrivning
    10BaseT10 Mb/sTP-kabel, två ledningspar är i bruk.
    Används inte längre.
    100Base-TX100 Mb/sTP-kabel, två ledningspar är i bruk.
    Fungerar med Cat. 5e-kablar.
    1000Base-T1000 Mb/s (1 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 6-kablar (fungerar med Cat. 5e-kablar).
    1000Base-F1000 Mb/s (1 Gb/s)Fiberoptik.
    2,5GBase-T2500 Mb/s (2,5 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 5e-kablar.
    5GBase-T5000 Mb/s (5 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 6-kablar.
    10GBaseT10000 Mb/s (10 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Fungerar med Cat. 6, Cat. 6a-, Cat. 7- och Cat 8-kablar.

    2,5GBase-Toch5 GBase-Tpresenterades 2016. De möjliggör hastigheter upp till 2,5 Gb/s på Cat. 5e-kablar respektive 5 Gb/s på Cat. 6-kablar. För att detta ska fungera krävs stöd i båda ändarna av nätverkskabeln, till exempel routern och datorn.

    Se alla våra switchar

    (Video) How to wire an RJ45 outlet. How to use punch down tool. Punch Down LSA tool.

    Två nätverkskablar i en

    Ett vanligt problem är att det finns två datorer som står nära varandra men båda två är långt borta från routern eller switchen. Då står valet mellan att dra två långa kablar eller att använda kabeldelare och på så sätt bara behöva dra en kabel (eller använda en befintlig).

    I vanliga 10/100 Mb/s-nätverk används bara två av de fyra ledarparen i nätverkskabeln. En kabeldelare tar de två aktiva ledarparen från varje nätverkskabel och kopplar ihop dem på en gemensam kabel där alla fyra ledarpar används. Med en kabeldelare i varje ände är det på så sätt möjligt att kombinera två signaler och sedan dela upp dem igen.

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (7)

    Med en kabeldelare kan två signaler samsas på en nätverkskabel. För detta krävs en kabeldelare i varje ände. Det går inte att använda kabeldelaren som en switch. Lösningen begränsar hastigheten till 100 Mb/s.

    Kabeldelare av denna typ har generellt två honor och en hane. Detta eftersom de oftast kopplas till patchpaneler och nätverksuttag som finns i nätverksförberedda hus och lägenheter.

    Den ena kabeldelaren kopplas från patchpanelen till två av routerns/switchens portar. Den andra kabeldelaren kopplas in i nätverksuttaget i rummet där datorerna står, så att det på så sätt blir ett uttag till varje dator. Skulle det saknas nätverk i väggarna går det att använda en lös kabel och två könbytare för att lösa problemet.

    Observera att en kabeldelare inte kan fungera som en router eller en switch. Detta är en vanlig missuppfattning eftersom den ser ut att ha den funktionen.

    Populära kampanjvaror

    Se alla kampanjprodukter

    Senast ändrad: 2022-06-22

    Vi hjälper digInledning nätverkskabelAlltid hos KjellKabelkategoriSkärmningKablarMjuk och solid kabelRJ45-kontaktenKoppling av RJ45KorskopplingFast EthernetTvå nätverkskablar i en

    Bli medlem i dagGör som över 2 miljoner andra och ta del av erbjudanden samt förmåner när du handlar!

    Som medlem får du:

    • 100 dagars öppet köp
    • Digitala butikskvitton med Kivra
    • Extra bra medlemspriser
    • Exklusiva medlemserbjudanden
    • Poäng på allt du handlar
    • Bonuscheckar
    • Se dina köp på kjell.com

    Som medlem hos Kjell & Company kan du köpa utvalda medlemsvaror till extra bra priser, samla poäng och få bonuscheckar, samt ta del av unika medlemserbjudanden. Du får även förtur till vår kundservice, utökat öppet köp och förlängd garanti på utvalda varumärken.Läs mer om medlemskapet

    Alltid tryggt att handla hos Kjell

    Fri frakt från 499:-

    Fria fraktalternativ vid köp från 499:-

    Öppet köp i 100 dagar

    Som medlem! Även fri retur i alla butiker

    Snabba leveranser

    1-2 arbetsdagar leveranstid på lagervaror

    Hämta i butik, GRATIS!

    Reservera online, redo att hämtas ut efter 15 minuter. Kostnadsfritt!

    Medlem i

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (8)

    Du betalar enkelt

    Får din beställning levererad med

    Du kan handla från både

    Kundservice

    Kontakta ossFöretagskundIntegritetspolicyKöpvillkorÅterkallelserVisselblåsningCookiesRecensioner

    Om oss

    MedlemskapetSå jobbar viHållbarhetKarriärVåra butikerInvesterare

    Aktuellt

    KampanjerbjudandenMedlemserbjudandenProduktnyheterPlastpåseVarumärkenShoppa liveHandla via video

    KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK

    (Video) Nätverk i huset! Så tänker jag...

    Denna del går igenom hur en nätverkskabel är uppbyggd och fungerar. Nästa delfortsätter sedan med att behandla hur nätverkskabel installeras. Att kunna göra sina egna kabelinstallationer har många fördelar eftersom det då går att få exakta längder och undvika kabelhärvor. För att kunna dra en kabel genom väggar är det en nödvändig kunskap eftersom hålet annars måste vara mycket stort för att hela kontakten ska gå igenom. Läs gärna igenom guiden några gånger och prova först på en kabelstump. Det är lite pilligt men faktiskt inte så svårt som det ser ut.

    \n

    Vid installation av nätverk används så kallad TP-kabel. TP står för Twisted Pair vilket innebär att de åtta ledarna i kabeln är tvinnade parvis. Detta spelar stor roll för kabelns elektriska egenskaper.

    \n

    TP-kabeln är känslig och fel kan uppstå om:

    \n

     \n
    • Kabeln monteras i alltför skarpa böjar. Böj inte kabeln mer än att det går att lägga en snusdosa i böjen.
    • \n
    • Kabeln kläms åt för hårt med buntband eller spikas fast med för små klamrar. 7 mm brukar vara en lagom storlek på spikklammer.
    • \n
    • Paren tvinnas upp för mycket (max 13 mm för Cat. 5e respektive max 5 mm för Cat. 6 och Cat. 6a).
    • \n
    • Kablarna är för långa (max. 100 meter mellan två enheter).
    • \n

    \n

    • Fri retur i butik • Snabba leveranser
    • Hämta i butik • Handla tryggt hos Kjell

    \n

    \n

    \n

    Kablarna delas upp i olika kategorier. De berättar i huvudsak vilka hastigheter kablarna klarar av.

    \n

    \n

    Cat. 5e\n

    \n

    Cat. 5e är fortfarande vanlig i hemsammanhang, men håller på att bytas ut till fördel för Cat. 6. Den stödjer en hastighet på upp till 1 Gb/s, vilket räcker gott och väl för de vanligaste användningsområdena. Bandbredden ligger på 100 MHz. E:et i Cat. 5e står för enhanced, vilket berättar att det rör sig om en vidareutveckling av den äldre Cat. 5-klassen som inte kunde prestera högre än 100 Mb/s.

    \n

    Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 5e-kablar stödja upp till 2,5 Gb/s. Läs mer iFast Ethernet längre ned.

    \n

    \n

    \n

    Cat. 6\n

    \n

    Cat. 6 är uppföljaren på Cat. 5e och klarar bandbredden 250 MHz. Det gör det möjligt att leverera ännu högre hastigheter. Cat. 6 är lämplig för hastigheter över 1 Gb/s. Cat. 6 klarar faktiskt hastigheter upp till 10 Gb/s, men då endast på kortare kablar (max. 55 m). Ska nätverkskabel installeras i hela hemmet bör en kabel ur denna kategori, eller uppföljaren, användas för att förbereda för framtiden.

    \n

    Genom en uppdatering av Ethernet-protokollet (IEEE 803.3) kan Cat. 6-kablar stödja upp till 5 Gb/s. Läs mer iFast Ethernet längre ned.

    \n

    \n

    \n

    Cat. 6a och Cat. 7\n

    \n

    Cat. 6a är uppföljaren på Cat. 6 där A:et står för Augmented. Cat. 6a klarar bandbredden 500 MHz och stödjer hastigheter upp till 10 Gb/s, även på kablar som är 100 meter långa. Cat. 6a-ledarna är grövre än Cat. 6-kablarna och oftast tvinnade med tätare avstånd för att klara den högre bandbredden. Cat. 6a-kablar är dessutom ofta skärmade (läs mer längre ner).

    \n

    Cat. 7 är en annan uppföljare som också är gjord för och är lämplig för 10 Gb/s (bandbredd 600 MHz). Den måste ha individuellt skärmade par för att klara detta utan att ledarna börjar störa varandra. Cat. 7 använder inte en vanlig RJ45-kontakt och har därför inte blivit populär hos hemanvändare.

    \n

    Cat. 8.1 och Cat. 8.2

    \n

    Cat. 8 är den senaste standarden för nätverkskablar och delas upp i två olika klasser, Cat 8.1 och Cat. 8.2. Cat8 är alltid individuellt skärmade, har grövre ledare än tidigare standarder och klarar bandbredden 2000MHz. Cat8.1 använder vanligt RJ45-kontakt och stödjer hastigheter upp till 25 Gb/s på maximalt 30 meter.

    \n

    Cat. 8.2 klarar hastigheter upp till 40 Gb/s men använder precis som Cat. 7 inte vanlig RJ45-kontakt.

    \n

    \n

    \n

    \n

    \n

    UTPochFTPär två förkortningar som anger om nätverkskabeln är skärmad eller ej. FTP (Foiled Twisted Pair) har ett lager av folie runt de samlade ledarna för att undvika störningar utifrån. Upplevs problem med elektromagnetiska störningar eller om kabeln ska dras tillsammans med starkströmsledningar är detta ett bra val. För de allra flesta installationer räcker dock UTP (Unshielded Twisted Pair). UTP-kabeln saknar den extra skärmen, vilket gör den enklare att jobba med.

    \n

    UTP och FTP är egentligen förkortningar. För att vara riktigt noggrann ska det även anges huruvida de enskilda paren är individuellt skärmade eller ej. UTP skrivs på fackspråkU/UTP, vilket innebär att kabeln saknar skärm helt och hållet. FTP skrivsF/UTPför att beskriva att kabeln har en skärm runt alla ledarna, men inte runt de enskilda paren. För skärm runt både hela kabeln och runt de enskilda paren användsF/FTP-kabel(FFTP) ellerS/STP-kabel(SSTP), där bokstaven S står för shield. Då är det en fläta runt kabeln och en folieskärm runt de enskilda paren.

    \n

    \n

    \n

    Nedan ser du ett urval av nätverkskablar i vårt sortiment. Klicka in på en produkt för att läsa mer om den.

    \n

    \n

    (Video) Optimera ditt hemmanätverk.

    Mjuk kabel är mångkardelig, vilket innebär att de åtta ledarna i sin tur består av många tunna trådar (kardeler). Den mjuka kabeln används till anslutningskablar (patch­kablar). Vid montering av RJ45-kontakter ska mjuk kabel användas.

    \n

    Solid kabel är lite stelare då den är enkelkardelig (enkeltrådade ledare). Solid kabel används vid fast installation. För att kunna slitsa (kontaktera) kabeln i plint krävs solid kabel. Plintar för slitsning sitter i alla nätverksuttag och patchpaneler.

    \n

    \n

    \n

    \n

    \n

    Bortsett från fiberlösningar används uteslutande RJ45-kontakter på nätverkskablar. Kontakten har stift för åtta ledare, och vid montering måste ett speciellt pressverktyg användas. RJ45-kontakten finns i både skärmat och oskärmat utförande beroende på om den ska sitta på en UTP- eller FTP-kabel. Den skärmade är lätt att känna igen eftersom den har ett hölje av metall längst ut, medan den oskärmade är genomskinlig.

    \nHur funkar det? - Nätverkskabeln (9)

    Oskärmad RJ45-kontakt monterad på en Cat. 5e-kabel. Notera det lilla låsblecket på undersidan som används för att kontakten ska sitta fast ordentligt.

    \n

    \n

    \n

    \n

    Inkoppling av ledarna kan göras enligt två olika strukturer, där skillnaden är ordningen som ledarna placeras efter. De tekniska namnen på dessa strukturer ärT568AochT568Bdär den sistnämnda är vanligast i Sverige. Vilken av strukturerna som väljs spelar ingen roll så länge kabeln får samma koppling i båda ändar.

    \n

    Paren i en TP-kabel har varsin färg (orange, grön, blå och brun). Den ena ledaren är helfärgad och den andra är vit med ett streck av den aktuella färgen. Denna färgkodning används för att på ett enkelt sätt kunna särskilja de olika ledarna.

    \nHur funkar det? - Nätverkskabeln (10)

    Parens placering vid T568A-standard.

    \n

    \n Hur funkar det? - Nätverkskabeln (11)

    Parens placering vid T568B-standard. B-standarden är den vanligaste i Sverige.

    \n

    \n

    Hur funkar det? - Nätverkskabeln (12)

    \n

    Stiftens placering i RJ45-kontakt respektive RJ45-jack.

    \n

    \n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    10/100 Mb/s-koppling1000+ Mb/s-koppling (gigabit)
    StiftNamnBeskrivningStiftNamnBeskrivning
    1TX+Sänd data + (par 2)1Data1+Bidirectional data (par 1)
    2TX-Sänd data - (par 2)2Data1-Bidirectional data (par 1)
    3RX+Mottag data + (par 3)3Data2+Bidirectional data (par 2)
    4Ej använd(par 1)4Data3+Bidirectional data (par 3)
    5Ej använd(par 1)5Data3-Bidirectional data (par 3)
    6RX-Mottag data - (par 3)6Data2-Bidirectional data (par 2)
    7Ej använd(par 4)7Data4+Bidirectional data (par 4)
    8Ej använd(par 4)8Data4-Bidirectional data (par 4)

    \n

    \n

    När två likadana enheter ska anslutas direkt till varandra ska kablaget vara kors­kopplat. Idag är de flesta nätverksenheter utrustade med en funktion som kallasAuto-negotiation (MDI/MDIX). Med den funktionen på någon av enheterna kommer det eventuella behovet av en korskoppling att lösas automatiskt, oavsett om enheterna är sammanlänkade med en rak eller korskopplad kabel. Saknas funktionen kan en rak kabel korskopplas med hjälp av en korskopplingsadapter.

    \nHur funkar det? - Nätverkskabeln (13)

    Hur en korskopplad kabel kopplas (vänster) och en korskopplingsadapter (höger).

    \n

    \n

    \n

    \n

    Fast Ethernet är samlingsnamnet på överföringsstandarder i nätverk med hastighet på 100 Mb/s eller högre. Vanliga Ethernet är egentligen endast avsett för upp till 10 Mb/s och därmed föråldrat.

    \n

    Beteckningar såsom100Base-TXanvänds för att beskriva vilken hastighet och vilken typ av kabel som standarden nyttjar. I exemplet 100Base-TX anger 100 hastigheten i megabit per sekund, Base innebär att det är basbandsöverföring (vanlig nätverkstrafik) och TX betyder att det är en TP-kabel där endast två av de fyra paren är i bruk.

    \n

    \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
    StandardHastighetBeskrivning
    10BaseT10 Mb/sTP-kabel, två ledningspar är i bruk.
    Används inte längre.
    100Base-TX100 Mb/sTP-kabel, två ledningspar är i bruk.
    Fungerar med Cat. 5e-kablar.
    1000Base-T1000 Mb/s (1 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 6-kablar (fungerar med Cat. 5e-kablar).
    1000Base-F1000 Mb/s (1 Gb/s)Fiberoptik.
    2,5GBase-T2500 Mb/s (2,5 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 5e-kablar.
    5GBase-T5000 Mb/s (5 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Lämpligt med Cat. 6-kablar.
    10GBaseT10000 Mb/s (10 Gb/s)TP-kabel, fyra ledningspar är i bruk.
    Fungerar med Cat. 6, Cat. 6a-, Cat. 7- och Cat 8-kablar.

    \n

    2,5GBase-Toch5 GBase-Tpresenterades 2016. De möjliggör hastigheter upp till 2,5 Gb/s på Cat. 5e-kablar respektive 5 Gb/s på Cat. 6-kablar. För att detta ska fungera krävs stöd i båda ändarna av nätverkskabeln, till exempel routern och datorn.

    \n

    \n

    \n

    \n

    Ett vanligt problem är att det finns två datorer som står nära varandra men båda två är långt borta från routern eller switchen. Då står valet mellan att dra två långa kablar eller att använda kabeldelare och på så sätt bara behöva dra en kabel (eller använda en befintlig).

    \n

    I vanliga 10/100 Mb/s-nätverk används bara två av de fyra ledarparen i nätverkskabeln. En kabeldelare tar de två aktiva ledarparen från varje nätverkskabel och kopplar ihop dem på en gemensam kabel där alla fyra ledarpar används. Med en kabeldelare i varje ände är det på så sätt möjligt att kombinera två signaler och sedan dela upp dem igen.

    \nHur funkar det? - Nätverkskabeln (14)

    Med en kabeldelare kan två signaler samsas på en nätverkskabel. För detta krävs en kabeldelare i varje ände. Det går inte att använda kabeldelaren som en switch. Lösningen begränsar hastigheten till 100 Mb/s.

    \n

    \n

    Kabeldelare av denna typ har generellt två honor och en hane. Detta eftersom de oftast kopplas till patchpaneler och nätverksuttag som finns i nätverksförberedda hus och lägenheter.

    \n

    Den ena kabeldelaren kopplas från patchpanelen till två av routerns/switchens portar. Den andra kabeldelaren kopplas in i nätverksuttaget i rummet där datorerna står, så att det på så sätt blir ett uttag till varje dator. Skulle det saknas nätverk i väggarna går det att använda en lös kabel och två könbytare för att lösa problemet.

    \n

    Observera att en kabeldelare inte kan fungera som en router eller en switch. Detta är en vanlig missuppfattning eftersom den ser ut att ha den funktionen.

    \n

    ","@context":"http://schema.org/","@type":"Article"}

    Videos

    1. Slipp onödiga nätverkskablar - HomePlug-startkit Zyxel
    (Clas Ohlson Sverige)
    2. Bredband via fibernätet (Tilgin HG-2332)
    (AllTele)
    3. Nätverksveckor hos Kjell & Company
    (Kjell & Company Sverige)
    4. Fiberinstallation i villa
    (Öresundskraft AB)
    5. Björn installerar trådlös router på Hökomossevägen OBS. Film för boende på Hökmossevägen 17-27
    (Cheyenne Olander)
    6. Nätverk och WIFI lösningar för garaget !
    (Mästerverkstan)
    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Arline Emard IV

    Last Updated: 12/03/2023

    Views: 5695

    Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

    Reviews: 83% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Arline Emard IV

    Birthday: 1996-07-10

    Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

    Phone: +13454700762376

    Job: Administration Technician

    Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

    Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.