Månadspris - Öresundskraft (2023)

Funderar du över vilket elavtal som är bäst att skaffa just nu? Vi fattar. Och: här är det! Vårt allra vanligaste elavtal, det vi rekommenderar de flesta att skaffa så länge elprisläget är som det är. Med det får du ett rörligt snittpris som följer prisutvecklingen på elmarknaden och varierar varje månad. Vi förstår att många är oroliga över sin elkostnad och vi vill gärna hjälpa till så mycket vi kan. Det bästa rådet vi har är att se över- och dra ner din elförbrukning så mycket som möjligt. Då gör du dessutom en superviktig insats för vår gemensamma framtid eftersom vi behöver massor av el för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Det tycker vi är riktigt bra!

Teckna här

Hur funkar Månadsprisavtalet?

Månadsprisavtalet, tidigare SmartEl, är ett rörligt elavtal vilket betyder att ditt elpris varierar från månad till månad. Elpriset baseras på spotpriset, alltså vårt inköpspris som sätts dagligen på den nordiska elbörsen,NordPool. Det är många faktorer påverkar vad det rörliga elpriset blir, till exempel,utbud- hur mycket produktion vi har tillgång till,efterfrågan- hur mycket el vi använder,vilken typ av elproduktion vi har- finns det mycket förnybar fin-el i systemet eller måste vi importera?


Det här betalar du

Ett volymvägt spotpris som räknas fram månadsvis i efterskott + påslag om 2,55 öre/kWh samt en fast avgift på 336 kr/år. Dessutom tillkommer avgift för ursprungsgaranti, elcertifikatsavgift, vid var tid gällande myndighets- och handelskostnader samt moms.

Månadsprisavtalet är ett rörligt elavtal utan bindningstid med en månads uppsägningstid.

Teckna Framtidspengen också!

Då bidrar du nämligen med 17 kr/månad via ditt elavtal, till utbyggnaden av den superviktiga förnybara elproduktionen i nordvästra Skåne. All avkastning går oavkortat till barn och unga i vår fina region.Teckna enkelt genom att kontakta oss.

Läs mer

Spara el - se över din förbrukning!

Den billigaste elen är faktiskt den du inte använder alls och du gör dessutom en superviktig insats för vår gemensamma framtid när du bara använder den el du verkligen behöver. Att använda lagom mycket- och rätt energi till rätt sak är både klimat- och plånbokssmart! Osäker på vad du kan göra för att energieffektivisera? Här har vi samlat några riktigt bra tips.

Läs mer

Teckna Rörligt Månadspris

1. Börja med att fylla i ditt postnummer

Klicka på knappen för att se vilket pris vi kan erbjuda dig

  • Felaktig postkod
  • Något gick fel och vi kan inte visa dina elpriser just nu.

2. Bor du i hus eller lägenhet?

(Video) Öresundskraft Fakturainformation

Välj vilken typ av boende du har, så kan vi lättare räkna ut ditt elpris!

Månadspris - Öresundskraft (1) Hus

Månadspris - Öresundskraft (2) Lägenhet

3. Ange din årsförbrukning

Här fyller du i din årsförbrukning i kilowattimmar (kWh):

Din beräknade årsförbrukning är viktig för att den här kalkylen ska bli så rätt som möjligt. Du hittar den på din senaste elfaktura.

Eller välj ett alternativ:

50 - 79 m²

6000 kWh/år

80 - 119 m²

10000 kWh/år

120-170 m²

15000 kWh/år

20-49m²

1500 kWh/år

50-79 m²

2500 kWh/år

80-130m²

3500 kWh/år

Våra förslag och din beräknade månadskostnad

{{alternative.Heading}}

{{alternative.PrimaryDescription}}

{{alternative.MonthlyCost}} kr/mån

{{alternative.Parts[0].Label}} {{alternative.Parts[0].Value, 2}} {{alternative.Parts[0].Price}}

{{alternative.SecondaryDescription}} {{alternative.PriceIntervalText}}

{{alternative.ActionDefaultText}}

{{alternative.ActionSecondaryText}}

Så här har vi räknat: Se villkor och hur vi räknat

{{alternative.ActionText}}

(Video) Öresundskraft 2017 HH Ferries

×

{{alternative.Heading}}

Prisdetaljer

Typ Pris
Elpris ex. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceExTax * 100)}} öre/kWh
Elpris inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh
Fast avgift inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.yearlyFee)}} kr/år

Jämförpris inklusive moms

Årsförbrukning Jämförpris
{{compareItem.volumeRange}} kWh/år {{$parent.numberToSEKString(compareItem.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh

×

Våra förslag och din beräknade månadskostnad

×

×

×

{{alternative.Heading}}

{{alternative.PrimaryDescription}}

{{alternative.MonthlyCost}} kr/mån

{{alternative.Parts[index].Label}} {{alternative.Parts[index].Value, 2}} {{alternative.Parts[index].Price}} {{alternative.SecondaryDescription}} {{alternative.PriceIntervalText}}

{{alternative.ActionDefaultText}}

{{alternative.ActionSecondaryText}}

(Video) Anders Östlund om prissättning på el och fjärrvärme

×

{{alternative.Heading}}

Prisdetaljer

Typ Pris
Elpris ex. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceExTax * 100)}} öre/kWh
Elpris inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh
Fast avgift inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.yearlyFee)}} kr/år

Jämförpris inklusive moms

Årsförbrukning Jämförpris
{{compareItem.volumeRange}} kWh/år {{$parent.numberToSEKString(compareItem.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh

×

{{alternative.Heading}}

Prisdetaljer

Typ Pris
Elpris ex. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceExTax * 100)}} öre/kWh
Elpris inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh
Fast avgift inkl. moms {{$parent.numberToSEKString(alternative.priceOffer.yearlyFee)}} kr/år

Jämförpris inklusive moms

Årsförbrukning Jämförpris
{{compareItem.volumeRange}} kWh/år {{$parent.numberToSEKString(compareItem.priceIncTax * 100 + parseFloat(alternative.EnvironmentalChoiceValue))}} öre/kWh

{{email}}

{{phone}}

done

Jag godkänner Öresundskraftsavtalsvillkorochfullmakt.

Starta BankID

{{bankIDMessage}}

{{errorMessage}}

Månadspris - Öresundskraft (3)

Kontakta oss

Har du några frågor eller behöver du hjälp? Hör bara av dig, vi vill gärna hjälpa till! Slå en signal på 042-4903200 eller klicka på knappen för att komma till vårt kontaktformulär.

Kontakta oss

(Video) Hamlet in drydock - work in progress

Vanliga frågor och svar kring Månadsprisavtalet

Viktig prisinformation

Månadspris - Öresundskraft (4)

Prishistorik

Här kan du kolla våra historiska priser för rörliga avtal i elområde 4. Priset inkluderar Öresundskrafts påslag, elcertifikatsavgift och SvK grundavgift. Årsavgift och moms tillkommer.

Till prishistoriken

Månadspris - Öresundskraft (5)

Myndighets- och handelskostnader

Är du nyfiken på vilka avgifter som ingår i ditt elpris för att vi ska kunna leverera el till dig? Här har vi samlat allt så du se exakt!

Läs mer

Månadspris - Öresundskraft (6)

Anvisningsavtal

Om du inte gör ett aktivt val när du skaffar ett elavtal får du ett anvisningsavtal med ett elpris som är högre än våra andra elavtal. Vi vill gärna hjälpa dig att välja ett elavtal som passar bättre.

Läs mer här!

(Video) Scandlines HH - Öresunds lägsta pris med bil

Videos

1. Primastar Pool
(Spenner Production)
2. Tibber recension - Sänkta elkostnader?
(Teknik ska bara funka)
3. Filbornaverket i Helsingborg
(GrontmijSverigeAB)
4. ForSea: The Present is Electric
(Mike Louagie)
5. Den blå vej er også den grønneste
(ForSea DK)
6. Tycho Brahe Leaving Helsiborg Time Lapse
(The Time Lapse Man)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 01/15/2023

Views: 5521

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.