Tandartstarieven 2023: het volledige overzicht (2023)

Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen. Deze tarieven worden per jaar bepaald. Op deze pagina vind je alle tarieven voor 2022 en 2023, per code. Klik op een code in de inhoudsopgave om direct naar de juiste tarieven te gaan.

(Video) The 29th Annual Screen Actors Guild Awards

Wist je dat tandartskosten voor volwassenen alleen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering? Maak een vergelijking en bekijk welke verzekering het beste bij je past.

tandartsverzekeringen vergelijken

Bas Knopperts, Expert zorg

Bijgewerkt:23 januari 2023

Toelichting tandartstarieven

Alle tandartsen hanteren vaste tarieven voor verschillende onderdelen van behandelingen.Dit houdt in dat de tandarts voor een bepaalde behandeling nooit meer mag rekenen dan het maximum vastgestelde tarief. Hierdoor zie je dat de tarieven bijna overal gelijk zijn. Toch betekent dit niet per se dat je bij elketandartseven duur uit bent. Elk onderdeel van eenbehandelingheeft een eigen code. Bijvoorbeeld J voor implantaten en R voor kronen en bruggen.De tarieven zijn per code vastgesteld. Het kan zijn dat de ene tandarts besluit meer onderdelen in een behandeling te stoppen dan een ander. Bijvoorbeeld een extra foto of nacontrole. Hierdoor kunnen er toch prijsverschillen ontstaan.Informeer dan bij de verzekeraar wat je precies van de offerte vergoed krijgt.

Tip:Weet je dat je een uitgebreide en dure behandeling moet ondergaan, vraag dan een offerte. Voor behandelingen boven de € 250,- zijn tandartsen verplicht een offerte te geven. Vind je het een te hoog bedrag of denk je dat niet alle onderdelen noodzakelijk zijn, dan kan je altijd een offerte bij een andere tandarts opvragen om met elkaar te vergelijken.

Code A: Verdoving

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Oppervlakte verdoving A15 € 8,02 € 8,64
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving A10 € 15,43 € 16,62
Behandeling onder algehele narcose A20 kostprijs kostprijs

Code B: Verdoving d.m.v. een roesje

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Introductie roesje (lachgassedatie) B10 € 30,86 € 33,25
Toediening roesje (lachgassedatie) B11 € 30,86 € 33,25
Overheadkosten roesje (lachgassedatie) B12 € 38,04 € 41,56

Code C: Consultatie en diagnostiek

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Diagnostisch onderzoek
Periodieke controle C11 € 23,45 € 25,27
Probleemgericht consult C13 € 23,45 € 25,27
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
Schriftelijke medische anamnese C22 € 23,45 € 25,27
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan C28 € 111,10 € 119,69
Studiemodellen t.b.v. behandelplan C29 € 30,86 € 33,25
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak C65 € 61,72 € 66,47
Toeslagen en diversen
Mondzorg aan huis C80 € 18,52 € 19,95
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose C84 € 49,38 € 53,18
Weekendbehandeling C85 € 23,45 € 25,27
Avondbehandeling C86 € 23,45 € 25,27
Nachtbehandeling C87 € 23,45 € 25,27

Code E: Wortelkanaalbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Wortelkanaalbehandeling consult E01 € 30,15 € 32,47
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult E02 € 43,21 € 46,55
Consult na tandheelkundig ongeval E03 € 33,95 € 36,57
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel E60 € 49,38 € 53,20
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten E04 € 49,71 € 54,31
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal E13 € 111,10 € 119,69
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen E14 € 160,48 € 172,89
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen E16 € 209,86 € 226,08
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen E17 € 259,24 € 279,28
Elektronische lengtebepaling E85 € 15,43 € 16,62
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting E19 € 18,52 € 19,95
Wortelkanaalbehandeling van melkelement E66 € 49,38 € 53,20
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Verwijderen van kroon of brug E51 € 37,03 € 39,90
Moeilijke wortelkanaalopening E52 € 30,86 € 33,25
Verwijderen van wortelstift E53 € 43,21 € 46,55
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal E54 € 30,86 € 33,25
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal E55 € 30,86 € 33,25
Voortgezette behandeling met iatrogene schade E56 € 43,21 € 46,55
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie E57 € 30,86 € 33,25
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting E61 € 86,41 € 93,09
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting E62 € 55,55 € 59,84
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal E63 € 46,29 € 49,87
Afsluiting van open wortelpunt E64 € 49,38 € 53,20
Initiële wortelkanaalbehandeling
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal E77 € 61,72 € 66,49
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal E78 € 30,86 € 33,25
Bleken
Inwendig bleken, eerste zitting E90 € 49,38 € 53,20
Inwendig bleken, elke volgende zitting E95 € 18,52 € 19,95
Uitwendig bleken per kaak E97 € 77,15 € 83,12
Behandeling trauma-element
Directe pulpa-overkapping E40 € 30,86 € 33,25
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval E42 € 12,34 € 13,30
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval E43 € 24,69 € 26,60
Verwijderen spalk E44 € 6,17 € 6,65
Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdam E45 € 12,34 € 13,30
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
Snij-/ hoektand E31 € 123,45 € 132,99
Premolaar E32 € 172,83 € 186,18
Molaar E33 € 222,20 € 239,38
Aanbrengen retrograde vulling E34 € 24,69 € 26,60
Het trekken van een element met re-implantatie E36 € 86,41 € 93,09
Kijkoperatie E37 € 74,07 € 79,79
Gebruik operatiemicroscoop
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling E86 € 83,33 € 89,77
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling E87 € 61,72 € 66,49
(Video) De beste tv's van 2022 | Mijn uitgekozen favorieten

Code G: Behandelingen kauwstelsel

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)
Onderzoek/diagnostiek bij OPD
Functieonderzoek kauwstelsel G21 € 111,10 € 119,69
Verlengd onderzoek OPD G22 € 222,20 € 239,38
Spieractiviteitsmeting en registratie G23 € 98,76 € 106,39
Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste functieonderzoek kauwstelsel (G21)
Consult OPD-therapie A (niet- complex) G01 € 64,81 € 69,80
Stabilisatieopbeetplaat G62 € 166,65 € 179,53
Reparatie stabilisatieopbeet- plaat met afdruk G68 € 49,38 € 53,20
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A G47 € 74,07 € 79,79
Therapie bij OPD B (complex). Onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend te declareren nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22) heeft plaatsgevonden en de OPD als complex is aangemerkt.
Consult OPD-therapie B (complex) G43 € 124,68 € 134,32
Therapeutische injectie G44 € 67,90 € 73,14
Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) G46 € 49,38 € 53,20
Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B G48 € 123,45 € 132,99
b. Beetregistraties
Niet-standaard beetregistratie G10 € 92,59 € 99,74
Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10
Scharnierasbepaling G11 € 92,59 € 99,74
Centrale relatiebepaling G12 € 86,41 € 93,09
Protrale/laterale bepalingen G13 € 61,72 € 66,49
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie G14 € 555,51 € 598,45
Therapeutische positiebepaling G16 € 30,86 € 33,25
Beetregistratie intra-oraal G20 € 61,72 € 66,49
Diversen
Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur G09 € 33,33 € 35,91
Toeslag voor het behouden van beethoogte G15 € 30,86 € 33,25
Indirect planmatig inslijpen G65 € 339,48 € 365,72
Beetbeschermingsplaat G69 € 67,90 € 73,14
Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 € 61,72 € 66,49
c. Snurk- en slaapstoornisbeugel
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) G71 € 308,62 € 332,47
Controlebezoek MRA G72 € 30,86 € 33,25
Reparatie MRA met afdruk G73 € 49,38 € 53,20
d. Myofunctionele apparatuur
Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur G74 € 130,24 € 89,77

Code H: Chirurgische ingrepen, inclusief anesthesie

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
a. Onderdeel A
Trekken tand of kies H11 € 46,29 € 49,87
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant H16 € 34,57 € 37,24
Kosten hechtmateriaal H21 € 6,29 € 6,87
Hechten weke delen H26 € 67,90 € 73,14
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling H50 € 61,72 € 66,49
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling H55 € 18,52 € 19,95
b. Onderdeel B
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B H90 € 61,72 € 66,49
Hemisectie van een molaar H33 € 74,07 € 79,79
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap H35 € 74,07 € 79,79
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak H40 € 55,55 € 59,84
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje H41 € 37,03 € 39,90
Wortelpuntoperatie per tandwortel
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting H42 € 74,07 € 79,79
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting H43 € 98,76 € 106,39
Primaire antrumsluiting H44 € 67,90 € 73,14
Behandeling kaakbreuk, per kaak H59 € 86,41 € 93,09
Cyste-operatie
Marsupialisatie H60 € 86,41 € 93,09
Primaire sluiting H65 € 166,65 € 179,53
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak H70 € 86,41 € 93,09
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak H75 € 166,65 € 179,53
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak H80 € 117,27 € 126,34
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak H85 € 197,51 € 212,78

Code J: Implantaten

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Overheadkosten implantaten J97 € 182,78 € 196,85
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie J98 € 103,44 € 111,40
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Initieel onderzoek implantologie J01 € 68,48 € 73,75
Verlengd onderzoek implantologie J02 € 105,35 € 113,46
Proefopstelling J03 € 142,22 € 153,17
Implantaatpositionering op grond van CT-scan J05 € 47,41 € 51,03
b. I Pre-implantologische chirurgie
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft J09 € 252,84 € 272,31
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting J10 € 158,03 € 170,21
Prepareren donorplaats J11 € 142,22 € 153,17
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J12 € 152,76 € 164,52
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting J13 n.v.t. n.v.t.
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
Vrijleggen foramen mentale J06 € 31,61 € 34,04
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft J15 € 89,55 € 96,45
Aanvullende ophoging bodem bijholte J17 € 136,96 € 147,51
Ophoging bodem bijholte orthograad J18 € 63,21 € 68,10
Toeslag esthetische zone J19 € 68,48 € 73,75
c. Implantologische chirurgie
Plaatsen eerste implantaat, per kaak J20 € 240,73 € 259,31
Plaatsen volgend implantaat, per kaak J28 € 99,56 € 107,23
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) J23 € 79,01 € 85,10
Plaatsen volgende Healing Abutment J29 € 37,40 € 40,27
Moeizaam verwijderen implantaat J26 € 173,83 € 187,21
Verwijderen implantaat J36 € 34,77 € 37,44
Vervangen eerste implantaat J27 € 240,73 € 259,30
Vervangen volgend implantaat J37 € 99,56 € 107,23
Uitvoeren autotransplantaat J39 € 183,84 € 197,99
d. Diversen
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik J07 kostprijs kostprijs
Aanbrengen botvervangers in extractie wond J08 € 21,07 € 22,69
Bindweefseltransplantaat, eerste J30 € 110,62 € 119,14
Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie J81 € 118,52 € 127,65
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef J32 € 121,15 € 130,48
Kosten implantaat J33 € 338,74 € 364,82
Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQmeting J34 € 10,54 € 11,35
Grondig submucosaal reinigen implantaat J35 € 24,76 € 26,66
Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat J87 € 273,91 € 295,00
e. Mesostructuur
Plaatsen eerste drukknop J45 € 126,42 € 136,15
Elke volgende magneet, drukknop J41 € 36,87 € 39,71
Staaf tussen twee implantaten J42 € 215,97 € 232,60
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak J43 € 68,48 € 73,75
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon J44 € 26,34 € 28,37
f. Prothetische behandeling na implantaten
Boven- en onder klikgebit J50 € 542,55 € 584,33
Onder-klikgebit J51 € 352,92 € 380,09
Boven-klikgebit J52 € 352,92 € 380,09
Omvorming klikgebit J53 € 105,35 € 113,46
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten J54 € 136,96 € 147,51
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten J55 € 158,03 € 170,20
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten J56 € 184,36 € 198,56
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten J57 € 89,55 € 96,45
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten J58 € 115,89 € 124,81
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten J59 € 142,22 € 153,17
g. Nazorg implantologie
Specifiek consult nazorg implantologie J60 € 57,94 € 62,40
Uitgebreid consult nazorg implantologie J61 € 94,82 € 102,12
h. Prothetische nazorg
Opvullen zonder staafdemontage J70 € 147,49 € 158,85
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten J71 € 184,36 € 198,56
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten J72 € 210,70 € 226,92
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten J73 € 237,04 € 225,29
Reparatie zonder staafdemontage J74 € 57,94 € 62,40
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten J75 € 110,62 € 119,14
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten J76 € 136,96 € 147,51
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten J77 € 163,29 € 175,86
Verwijderen én vervangen drukknop J78 € 26,34 € 28,37
i. Ketenzorg implantologie
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit J80 € 536,23 € 577,52

Code M: Preventieve mondzorg

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten M01 € 13,84 € 14,91
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten M02 € 13,84 € 14,91
Gebitsreiniging, per vijf minuten M03 € 13,84 € 14,91
Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit M05 € 27,78 € 29,92
Eenvoudig bacteriologisch -of enzymatisch onderzoek M32 € 18,52 € 19,95
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament M30 € 6,17 € 6,65
Fluoridebehandeling M40 € 15,43 € 16,62
Mondbeschermer M61 € 27,78 € 29,92
Behandeling van witte vlekken, eerste element M80 € 53,70 € 57,85
Behandeling van witte vlekken, volgend element M81 € 29,63 € 31,92

Code P: Kunstgebitten

In 2022 zijn een groot aantal tandartscodes gewijzigd. Voor de overzichtelijkheid hebben we ervoor gekozen om de oude codes niet in onderstaande tabel op te nemen. In dit artikel van de overheidvind je alle wijzigingen (en de oude codes) terug.

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
a. Gedeeltelijk kunstgebit
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak P001 € 92,59 € 99,74
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak P002 € 185,17 € 199,48
Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak P003 € 253,07 € 272,63
Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak P004 € 345,65 € 372,37
b. Volledig kunstgebit
Volledig kunstgebit bovenkaak P020 € 185,17 € 199,48
Volledig kunstgebit onderkaak P021 € 246,89 € 265,98
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak P022 € 401,20 € 432,21
Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak P023 € 123,45 € 132,99
c. Toeslagen
Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit P040 € 66,66 € 71,81
Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P041 € 30,86 € 33,25
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P042 € 61,72 € 66,49
Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting P043 € 37,03 € 39,90
Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak P044 € 83,33 € 89,77
Toeslag immediaat kunstgebit P045 € 15,43 € 16,62
Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit P046 € 49,38 € 53,20
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars P047 € 18,52 € 19,95
Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls P048 € 92,59 € 99,74
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling P049 € 61,72 € 66,49
d. Aanpassingen bestaand kunstgebit
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P060 € 43,21 € 46,55
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak P061 € 43,21 € 46,55
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P062 € 87,03 € 93,76
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak P063 € 87,65 € 94,42
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak P064 € 75,92 € 81,79
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak P065 € 79.01 € 85,11
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak P066 € 172.83 € 186,18
Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit P067 € 30.86 € 33,25
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak P068 € 18.52 € 19,95
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P069 € 49.38 € 53,20
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak P070 € 18.52 € 19,95
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak P071 € 49.38 € 53,20
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak P072 € 49.38 € 53,20

Code R: Kronen en bruggen

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
a. Inlays en kronen
Eenvlaks composiet inlay R08 € 74,07 € 79,79
Tweevlaks composiet inlay R09 € 141,96 € 152,94
Drievlaks composiet inlay R10 € 185,17 € 199,48
Eenvlaksinlay R11 € 111,10 € 119,69
Tweevlaksinlay R12 € 172,83 € 186,18
Drievlaksinlay R13 € 246,89 € 265,98
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties R14 € 30,86 € 33,25
Kroon R24 € 271,58 € 292,57
Kroon op implantaat R34 € 246,89 € 265,98
Confectiekroon R29 € 55,55 € 59,84
Opbouw plastisch materiaal R31 € 61,72 € 66,49
Gegoten opbouw, indirecte methode R32 € 61,72 € 66,49
Gegoten opbouw, directe methode R33 € 123,45 € 132,99
b. Brugwerk
Eerste brugtussendeel R40 € 185,17 € 199,48
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 € 92,59 € 99,74
Brugverankering, per anker R46
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen R49 € 154,31 € 166,24
Metalen fixatiekap met afdruk R50 € 30,86 € 33,25
Gipsslot met extra afdruk R55 € 30,86 € 33,25
Plakbrug zonder preparatie R60 € 123,45 € 132,99
Plakbrug met preparatie R61 € 185,17 € 199,48
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R65 € 43,21 € 46,55
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee R66 € 24,69 € 26,60
c. Restauraties diversen
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker R70 € 67,90 € 73,14
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond R71 € 67,90 € 73,14
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties R74 € 24,69 € 26,60
Opnieuw vastzetten plakbrug R75 € 61,72 € 66,49
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon R76 € 30,86 € 33,25
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element R77 € 30,86 € 33,25
d. Schildje van keramiek of kunststof
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie R78 € 74,07 € 79,79
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie R79 € 123,45 € 132,99
e. Temporaire voorzieningen
Temporaire, eerste voorziening R80 € 30,86 € 33,25
Temporaire, volgende voorziening R85 € 12,34 € 13,30
Gedeeltelijk voltooid werk R90 Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren
(Video) Goedkope GPS-drone met 4K-camera (Eachine E520S) - Mavic Mini Clone, FPV-drone VOLLEDIGE OVERZICHT

Code T: Tandvleesbehandelingen

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus T11
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus T12 € 179,00 € 192,78
Grondig reinigen wortel, complex T21 € 33,33 € 35,91
Grondig reinigen wortel, standaard T22 € 24,69 € 26,59
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling T31
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling T32 € 111,10 € 119,65
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling T33 € 67,90 € 79,13
Beperkt consult parodontale nazorg T41
Consult parodontale nazorg T42 € 93,82 € 101,04
Uitgebreid consult parodontale nazorg T43 € 124,68 € 134,28
Complex consult parodontale nazorg T44 € 166,04 € 178,83
Parodontale chirurgie
Flapoperatie tussen 2 elementen T70 € 200,60 € 216,05
lapoperatie, per sextant (één zesde deel) T71 € 308,62 € 332,38
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) T72 € 370,34 € 398,86
Directe postoperatieve zorg, kort T73 € 61,72 € 66,47
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid T74 € 166,04 € 178,83
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus T75
Tuber- of retromolaarplastiek T76 € 77,15 € 83,09
b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)
Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
Tandvleestransplantaat T80
Tuber- of retromolaarplastiek T81 (voorheen T101) € 108,02 € 116,34
Tandvleescorrectie, per element T82 (voorheen T102) € 58,64 € 63,16
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) T83 (voorheen T103) € 154,31 € 166,19
Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) T111 € 370,34 € 398,86
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element T112 € 123,45 € 132,96
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal T113 € 200,60 € 216,05
Parodontale kroonverlengingsprocedure
Kroonverlenging per element T121 € 200,60 € 216,05
Kroonverlenging per sextant T122 € 370,34 € 396,55
Mucogingivale chirurgie
Tandvleestransplantaat T141 € 117,27 € 126,31
Recessie bedekking met verplaatste lap T142 € 370,34 € 396,55
Directe postoperatieve zorg
Directe postoperatieve zorg, eerste zitting T151 € 61,72 € 66,47
Directe postoperatieve zorg, volgende zitting T152 € 166,04 € 178,83
Diversen
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling T161 (voorheen T93) € 43,21 € 46,54
Behandeling tandvleesabces T162 (voorheen T94) € 83,33 € 89,75
Toepassing lokaal medicament T163 (voorheen T57) € 66,66 € 71,79
(Draad)Spalk T164 (voorheen T95) € 24,69 € 26,59
Uitgebreide voedingsanalyse T165 (voorheen T96) € 61,72 € 66,47

Code U: Uurtarieven

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten U25 € 14,06 € 15,14
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten U35 € 16,22 € 17,47
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten U05 € 16,22 € 17,47

Code V: Vullingen

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Eénvlaksvulling amalgaam V71 € 25,92 € 27,93
Tweevlaksvulling amalgaam V72 € 41,35 € 44,55
Drievlaksvulling amalgaam V73 € 53,70 € 57,85
Meervlaksvulling amalgaam V74 € 75,30 € 81,12
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V81 € 38,27 € 41,23
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V82 € 53,70 € 57,85
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V83 € 66,04 € 71,15
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer V84 € 87,65 € 94,42
Eénvlaksvulling composiet V91 € 49,38 € 53,20
Tweevlaksvulling composiet V92 € 64,81 € 69,82
Drievlaksvulling composiet V93 € 77,15 € 83,12
Meervlaksvulling composiet V94 € 98,76 € 106,39
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal V15 € 74,07 € 79,79
Fissuurlak, eerste element V30 € 27,78 € 29,92
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting V35 € 15,43 € 16,62
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen V40 € 6,17 € 6,65
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje V50 € 12,34 € 13,30
Parapulpaire stift V70 € 12,34 € 13,30
Wortelkanaalstift V80 € 21,60 € 23,27
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element V85 € 9,26 € 9,97

Code X: Maken en/of beoordelen van foto's

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Kleine röntgenfoto X10 € 17,28 € 18,62
Beoordelen kleine röntgenfoto X11 € 12,96 € 13,96
Kaakoverzichtsfoto X21 € 74,07 € 79,79
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak X22 € 74,07 € 79,79
Beoordelen kaakoverzichtsfoto X23 € 27,16 € 29,26
Schedelfoto X24 € 33,33 € 35,91
Maken meerdimensionale kaakfoto X25 € 209,86 € 226,08
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto X26 € 61,72 € 66,49

Code Y: Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Omschrijving Code Tarief 2022 Tarief 2023
Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten Y01 € 14.06 € 15,14
Onderlinge dienstverlening Y02 Maximum Maximum
(Video) “Ik ben seksueel misbruikt door mijn hele familie” | Nachtdieren | NPO 3 TV

Videos

1. 2023 Grammy Awards: Biggest Winners, Best Performances, Shocking Moments & More | Billboard News
(Billboard)
2. Weer krachtige aardbeving in Turkije en Syrië
(NOS Jeugdjournaal)
3. Tandarts Reizen Albanië | Betaalbare Mondzorg; Facings; Kronen; Bruggen en Implantaten in Durrës!
(Tandarts Reizen naar Albanie)
4. How to Create and Update a List of Tables or Figures in Microsoft Word
(Erin Wright Writing)
5. Database goedkope tandarts in de maak
(Zoomin.TV Nederland)
6. Brawl Stars: Brawl Talk - New Brawler, Remodel, and lots of improvements!
(Brawl Stars)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 14/06/2023

Views: 5729

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.